Vad är näringslära?

Vad är näringslära? Det undrar många idag eftersom det är ett ord som ofta förekommer i samhällsdebatten. Ett enkelt svar är att näringslära är det kunskapsområde som handlar om vad som är nyttigt för oss att äta. På djupare nivåer handlar det om komplicerade studier kring kroppens förmåga att uppta olika näringsämnen i olika situationer […]

Mer